Onze initiatieven rond het Corona virus.

Raymond WigmoreNieuws

Gratis online adoptieplatform en middelen Wij werken hard aan verschillende initiatieven die wij gratis beschikbaar zullen stellen voor zorg- en hulpinstellingen. Zo komt er binnenkort een aanpassing in ons adoptieplatform waardoor wij een aantal van onze online adoptiemiddelen gratis ter beschikking kunnen stellen voor dit soort organisaties die juist nu versneld aan de slag willen of moeten gaan met Microsoft … Read More

Covid-19 | Versneld aan de slag met Microsoft Teams?

Raymond WigmoreNieuws

Heb (juist nu!) aandacht voor je gebruiker! Met de huidige situatie en genomen maatregelen rond het Corona-virus zien ook wij een enorme en versnelde toename in het aantal Microsoft Teams implementaties. Tegelijkertijd zien we zowel bestaande als nieuwe klanten worstelen met het op de juiste manier introduceren van deze nieuwe werk- en denkwijze binnen de organisatie. Zo heeft een aantal … Read More

Over de Eneebel adoptie aanpak; focus op het EQ van de gebruiker

Raymond WigmoreNieuws

Je kunt ambachtslieden een nieuw stuk gereedschap geven, maar zonder uitleg over hoe het te gebruiken, wat het hen en hun organisatie aan voordelen biedt, zonder ze te motiveren en te enthousiasmeren, zullen ze gewoon die oude vertrouwde hamer of schroevendraaier blijven pakken die ze goed kennen en al jaren naar tevredenheid gebruiken. Met andere woorden, ze zullen teruggrijpen naar … Read More